Dysgu WRU

Cyfleoedd datblygu safon uchel i bob clwb

Dysgu WRU

Croeso i Dysgu WRU, sydd wedi’i ddatblygu i ddarparu cynnig addysg rithwir bwrpasol ar gyfer holl Glybiau Rygbi Cymru, er mwyn sicrhau y gall clybiau ffynnu.

Drwy gydol y flwyddyn cewch gyfle i gael mynediad at seminarau rhithiol AM DDIM a ddarperir gan arbenigwyr yn y diwydiant, ar draws amrywiaeth eang o bynciau.

Mae croeso i unrhyw aelod o’ch clwb fynychu ac rydym wedi awgrymu’r math o rolau o fewn y sesiynau ar-lein y byddai’r sesiynau yn fuddiol ar eu cyfer.

Rhowch wybod i ni drwy gyfryngau cymdeithasol os ydych chi wedi cofrestru ac wedi gweld eu bod yn fuddiol.

Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau'r sesiynau ac os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am unrhyw faterion sy'n ymwneud â datblygiad gyda'ch clwb, anfonwch e-bost clubdevelopment@wru.wales where one of the team will get in touch to discuss further.   

@WRU_Community #DysguWRU

Webinar i ddod

Tuedd Anymwybodol

Cynhelir gan: Sy Joshua

Bydd y sesiwn hon yn eich helpu ystyried eich tuedd eich hun ac ystyried y ffordd orau i'w goresgyn.

Taclo hiliaeth yn y Clwb

Cynhelir gan: dangos y cerdyn coch i hiliaeth Show Racism the Red Card

Wedi'i gynllunio i wneud eich camp yn fwy teg a chynhwysol. Bydd y weminar hon yn rhoi'r hyder i chi i herio ymddygiad hiliol pan fyddwch chi'n dod ar ei draws.

Ymgysylltu â Chymunedau Amrywiol

Cynhelir gan: No Bordaries Training and Consultancy - Sunil Patel

Learn how your club can engage with a range of diverse audiences by taking some simple, but important steps. Understand how you can better build relationships with your local diverse communities and bring them into your rugby community.

Introduction to VAT

Cynhelir gan: dangos y cerdyn coch i hiliaeth Centurion

The session offers a grounding in the basic VAT rules that need to be considered whether your club is currently VAT registered or not. This session is a useful refresher for those who have experience in the tax, or those who are looking to gain an insight into the topic.

How to Make your Clubhouse More Welcoming to Women and Girls

Cynhelir gan: dangos y cerdyn coch i hiliaeth Women in sport

Designed to make your clubhouse a fairer and more inclusive space. This webinar will focus on defining what discrimination and misogyny is, we’ll consider the negative impact it can have on clubhouses and rugby environments and how we can make a positive change in this area to ensure that your clubhouse is more welcoming to Women and Girls.

Hyrwyddo Urddas Cyfnod mewn Chwaraeon

Cynhelir gan: dangos y cerdyn coch i hiliaeth WUKA

Learn more about how the stigma that exists around periods has a negative effect on women & girls, and how to overcome this. Consider the logistical steps you can take to make your clubhouse more period positive, ensuring you have the right equipment and messaging before looking at grants that might be available to you.

Helping you with GDPR and Data Protection compliance

Cynhelir gan: dangos y cerdyn coch i hiliaeth Information Comissioner’s Office

This session is an opportunity to develop your understanding of Data Protection and help identify steps that your club may need to take to ensure they’re handling people’s data correctly and complying with the law.

Llywodraethu Da yn eich Clwb

Cynhelir gan: dangos y cerdyn coch i hiliaeth Sport and Recreation Alliance

Enrolling on this webinar will help you understand what good governance standards are , as well as the legal duties, roles, and responsibilities of different members within a rugby club.

Creu Cynllun Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn eich Clwb

Cynhelir gan: Sy Joshua

Bydd y sesiwn hon yn dod â phopeth rydych chi wedi'i ddysgu yn y gweminarau blaenorol ynghyd ac yn siarad â chi am sut y gallwch chi ddefnyddio'r wybodaeth hon i greu cynllun EDI wedi'i deilwra a realistig ar gyfer eich clwb rygbi .

Cynnal Cyfarfod Pwyllgor Effeithiol

Cynhelir gan: dangos y cerdyn coch i hiliaeth Sport and Recreation Alliance

Gan gofrestru gyda'r sesiwn hon, bydd eich dealltwriaeth o drefnu a chynnal cyfarfod pwyllgor effeithiol yn datblygu. 

Clubhouse & Facility Projects - VAT Issues to Consider

Cynhelir gan: dangos y cerdyn coch i hiliaeth Centurion

Following on from the Introduction to VAT webinar, this session focuses on how VAT affects the finances available for your clubhouse facilities and projects in a range of different ways.

Recriwtio a chadw gwirfoddolwyr yn eich clwb

Cynhelir gan: dangos y cerdyn coch i hiliaeth Accelerate Sport, leading providers of sports-focused eLearning in the UK.

Dysgwch y camau gorau y gallwch eu cymryd i ddenu a chadw gwirfoddolwyr lleol yn eich clwb rygbi. Darganfyddwch pam mae pobl yn gwirfoddoli a sut gallwch chi greu cynllun gwirfoddoli sy'n cael ei ategu gan hyn. Ystyriwch sut y gallwch chi gymryd camau syml i sicrhau bod gwirfoddolwyr yn cael eu gwerthfawrogi. 

21st February 2024 - 6 PM

Cyfryngau Cymdeithasol i Glybiau

Hosted by: Media & Communications Specialist, Julie Kissick.

Dysgwch sut y gallwch gyfathrebu'n effeithlon â'ch cynulleidfa allweddol gan ddefnyddio amrywiaeth o sianeli cyfryngau cymdeithasol. Ystyriwch sut i ysgrifennu copi deniadol ar gyfer y sianeli hyn.

28th February 2024 - 6 PM

LooseHeadz - An Introduction to Mental Health

Hosted by: LooseHeadz

Dysgwch sut y gallwch gyfathrebu'n effeithlon â'ch cynulleidfa allweddol gan ddefnyddio amrywiaeth o sianeli cyfryngau cymdeithasol. Ystyriwch sut i ysgrifennu copi deniadol ar gyfer y sianeli hyn.

RESCHEDULED - Date TBC

Iechyd a Diogelwch yn eich Clwb

Cynhelir gan: dangos y cerdyn coch i hiliaeth Accelerate Sport, leading providers of sports-focused eLearning in the UK.

Pam fod Iechyd a Diogelwch mor bwysig a beth yw eich cyfrifoldebau o ran amgylchedd y Clwb Rygbi? Bydd y gweminar hwn yn ateb y cwestiynau hyn ac yn canolbwyntio ar sicrhau eich bod yn barod i fod yn gonglfaen eich cymuned leol yn ddiogel.

RESCHEDULED - Date TBC

Creu Clwb Menopos Positif

Cynhelir gan: dangos y cerdyn coch i hiliaeth Women in Sport with special guest Non Evans

Dysgwch fwy am y menopos, a deall sut y gall effeithio ar eich gweithlu. Ystyriwch y camau y gall eich clwb eu cymryd i sicrhau ei fod yn fan menopos cadarnhaol i bawb. Yn ymuno â ni bydd cyn-chwaraewr rhyngwladol Cymru, Non Evans, a fydd yn trafod ei phrofiadau.

Processing...
WELSH